Meteen naar de inhoud
Home » De Veelzijdige Stad

De Veelzijdige Stad

ontwerpen voor een veilig, genereus en LHBTIQ+vriendelijk Zwolle

Gooitske Zijlstra (gooitz) en ik namen samen het initiatief voor ontwerpend onderzoek naar de vraag: “Hoe realiseer je een veilige, open en aantrekkelijke stad die een thuis vormt voor iedereen binnen en buiten de LHBTIQ+ gemeenschap.” De Veelzijdige Stad vond plaats tijdens de Regenboogweek in Zwolle van maandag 16 tot en met donderdag 19 mei 2022.

Diversiteit is een belangrijk en steeds urgenter thema: de laatste jaren groeit de aandacht voor gender- en seksuele diversiteit. Hoe verwelkomend is de stad voor mensen met een LHBTIQ+ achtergrond? Wat zijn fijne plekken en waar voelt het minder veilig? Wat is de relatie tussen de bouw van een stad en de manier waarop die wordt ervaren? Is het mogelijk nieuwe uitgangspunten voor het ontwerp van de stad te formuleren die ervoor zorgen dat iedereen zich thuisvoelt in de stad? 

Gedurende vijf dagen werd met verschillende doelgroepen onderzoek gedaan. Hierbij waren naast het COC Zwolle ook andere partners vanuit de Regenboogweek, ontwerpers en kunstenaars uit de stad en de regio en studenten van verschillende opleidingen betrokken. Op het Grote Kerkplein voerden we gesprekken met geïnteresseerde voorbijgangers over hun wensen, ideeën, zorgen en frustraties ten aanzien van genderdiversiteit en seksuele oriëntatie. Al deze input kreeg een plek op onze muur voor wensen en frustraties.

Op vrijdag 20 mei gingen kunstenaars, ontwerpers, en onderzoekers met de resultaten aan de slag in een snelkookpan, om aan het einde van de dag met een aantal ontwerpvoorstellen en een manifest voor de veilige, open en aantrekkelijke stad Zwolle te komen. De resultaten werden aan het einde van deze sessie aangeboden aan wethouder Dorrit de Jong (diversiteit) en Heleen Rompelman, voorzitter van COC Zwolle. Half juni hebben we op eigen initiatief de resultaten van het onderzoek en de ontwerpvoorstellen gepresenteerd tijdens een besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Zwolle. Ook hebben we het manifest overhandigd aan de burgemeester en alle wethouders, want de veelzijdige stad gaat niet alleen over diversiteit of stedenbouw, het is een domeinoverstijgend onderwerp.

De Veelzijdige stad is een initiatief van Gooitske Zijlstra (gooitz) en Saar van der Spek (Ontroerende zaken) in samenwerking met partners van de Regenboogweek Zwolle. Het project wordt ondersteund met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

download het Manifest voor de Veelzijdige stad

download het onderzoeksverslag